Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

📣 Przypominamy o konkursie dla dzieci z nagrodami!
Czekamy na projekty naklejki wręczanej dzieciom przy okazji wizyty u lekarza, pielęgniarki, w przychodni, czy szpitalu. W konkursie mogą brać udział dzieci do 18 r.ż. Nagrody przyznamy w 4 kategoriach wiekowych.
Każde zgłoszenie musi zawierać: skan pracy w pliku PNG o rozdzielczości DPI 300, imię, nazwisko i datę urodzenia twórcy, adres, e-mail oraz telefon kontaktowy oraz wypełniony i podpisany formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia należy nadsyłać mailem na adres standardy@fdds.pl do końca lipca b.r.
📌 Regulamin konkursu i załącznik do wypełnienia dostępne są na stronie: https://fdds.pl/…/konkurs-dla-dzieci-naklejka-dla…
Konkurs organizowany jest w ramach projektu “Pilotaż wdrożenia standardów ochrony dzieci w placówkach medycznych”, realizowanego dzięki środkom przekazanym przez Plan International ze środków Disaster Emergency Committee.