Można odejść na zawsze/ by stale być blisko – ks. Jan Twardowski

Z ogromnym smutkiem i sentymentem, żegnamy naszego Wiceprzewodniczącego Włocławskiej Rady Seniorów oraz Radnego Rady Miasta, który wczoraj niespodziewanie odszedł od nas. Jego odejście pozostawia pustkę w naszych sercach i sprawia, że trudno uwierzyć, że już go nie ma wśród nas
Przez wiele lat pełnił swoją funkcję z zaangażowaniem, oddaniem i pasją, dbając o dobro naszej społeczności seniorów. Jego wsparcie, mądrość i zaangażowanie pozostawiły niezatarte ślady w naszej radzie i w sercach wielu z nas.
W imieniu wszystkich członków Włocławskiej Rady Seniorów, chcemy przekazać nasze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym. Jego pamięć będzie zawsze trwała w naszych sercach.
Przewodniczący Włocławskiej Rady Seniorów – Jan Schwarz