WŁOCŁAWSKI PLENER FILMOWY (2023), CZYLI CYKL PIĄTKOWYCH SPOTKAŃ ZE ŚWIETNYMI FILMAMI W PLENERZE

Zapraszamy na trzecią edycję Włocławskiego Pleneru Filmowego.
Cykl spotkań z dobrym kinem w leżakowej atmosferze odbędzie się w lipcu i w sierpniu na skwerze przed Teatrem Impresaryjnym im.
Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku. ul. Wojska Polskiego
13.
W tym roku zapraszamy:
✅7 lipca 2023, godz. 21.30 – POZNAJMY SIĘ JESZCZE RAZ (2019),
reż. Nicolas Bedos
✅21 lipca 2023, godz. 21.30 – ZUPA NIC (2021), reż. Kinga Dębska
✅11 sierpnia 2023, godz. 20.00 – SŁUŻĄCA (2016), reż. Chan wook
Park
✅25 sierpnia 2023, godz. 20.00 – BOSCY (2021), reż. Mariano
Cohn, Gastón Duprat
Włocławski Plener Filmowy (2023) jest organizowany przez Fundację Ari Ari we współpracy z Teatrem Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku oraz Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Ósemka”.
Projekt został dofinansowany przez Gminę Miasto
Włocławek.
Szczegółowe informacje na www.ariari.org oraz na
Na pierwszy seans zapraszamy już w najbliższy piątek!
Wstęp wolny!