79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Dziś, tj. 1 sierpnia 2023 r. przypada 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00, tuż po dźwięku syren alarmowych w godzinie „W”, przy Pomniku Armii Krajowej w Parku Łokietka rozpoczną się miejskie obchody tej rocznicy.
Udział wezmą przedstawiciele władz Włocławka, poczty sztandarowe organizacji i instytucji, mieszkańcy. Krótką modlitwę w intencji poległych powstańców warszawskich i ludności cywilnej poprowadzi ksiądz prałat Sławomir Świerad Pettke.