Głosowania na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza przeprowadzenie głosowania na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

Zarządzenie Nr 334/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia głosowania na kandydata na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku | BIP Urzędu Miasta Włocławek

Głosowania na kandydata na członka Rady należy dokonać na karcie do głosowania stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.  Wypełnioną kartę do głosowania należy złożyć  (pocztą, kurierem bądź osobiście) do Wydziału  Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek ul. Kościuszki 12 pok. 20 lub do sekretariatu  Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu   ul. Żabia 12 a do dnia 11 września 2023 r.”

Karta do głosowania