Nabór kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, iż Prezydent Miasta Włocławek ogłosił możliwość zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik
do niniejszego ogłoszenia, po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą lub składać osobiście w pokoju nr 20, w  Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r., w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku”.

Formularz zgłoszeniowy

Pełna treść ogłoszenia