Nabór na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 2 sierpnia 2023 r. został ogłoszony uzupełniający nabór na członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Zgłoszenia kandydatów na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz należy dostarczyć (pocztą, kurierem bądź osobiście) w terminie do 16 sierpnia 2023 r. do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek ul. Kościuszki 12 pok. 20 lub do sekretariatu Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Żabia 12a.
Pełna treść Zarządzenia w tej sprawie, wraz z formularzem zgłoszeniowym: