Program zapobiegania upadkom dla seniorów

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 27 lipca 2023 r. został ogłoszony konkurs ofert na wybór realizatorów działań w ramach tegorocznego (2023) programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim. Na mocy tego samego Zarządzenia została również powołana Komisja Konkursowa do przeprowadzenia postępowania.
Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim skierowany jest do osób w wieku 60 lat i starszych. Celem głównym programu jest zmniejszenie liczby upadków i urazów wśród osób starszych. Chodzi też o ogólną poprawę sprawności fizycznej i wykształcenie nawyku systematycznych ćwiczeń wśród uczestników programu oraz zwiększenie ich wiedzy dotyczącej wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Program realizowany jest od 6 lat we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Finansowany jest z budżetu województwa oraz środków poszczególnych samorządów terytorialnych, które przystąpiły do programu.
W ramach współpracy, Gmina Miasto Włocławek przeprowadza m.in. nabór trenerów aktywności fizycznej (wykwalifikowanych rehabilitantów i absolwentów AWF), którzy będą prowadzić zajęcia na terenie Włocławka. W tym celu ogłasza się konkurs ofert.
Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Włocławka w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-2922023…/