„WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI”

W sierpniu 2023 r. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej rozpocznie zapisy na zajęcia warsztatowe w ramach zadania Edukacja ekologiczna = Miasto 2 rzek w ramach projektu „WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2012 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny.
Tematyka planowanych warsztatów to: Zielony Włocławek – tworzenie obrazów z naturalnych materiałów, Włocławianin ekokonsumentem – segregacja odpadów, wybory konsumentów, zdobienie toreb, Owadzi świat – tworzenie hotelu dla owadów, Włocławianie stosują zasady 3R – de coupage, Ptaki Miasta – obserwacje ornitologiczne.
Dokładne terminy i godziny warsztatów oraz zasady rekrutacji zostaną podane wkrótce.