XXVI Światowe Jamboree Skautowe

Ważne wieści! Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą współpracy przy organizacji XXVI Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2027 r.
Dziś, ostatniego dnia XXV Światowego Jamboree Skautowego w Seulu, informacja o postanowieniach Uchwały trafiła do przedstawicieli World Organization of the Scout Movement – WOSM i Związek Harcerstwa Polskiego, który będzie organizacją goszczącą Światowe Jamboree Skautowe.
W imieniu Profesor Piotr Gliński informację przedstawicielom organizacji przekazał obecny w Seulu Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO.
⚜️ Sprawdź najważniejsze postanowienia Uchwały na stronie: https://bit.ly/3QBBYMS