Znamy już laureatów konkursu na Zielone miejsce.

Nagrody rzeczowe w postaci roślin do stworzenia zielonego miejsca oraz tablice do ich oznakowania, ufundowane przez Fundacja Drzewo i Jutro dostarczymy w drugiej połowie września do:
1. Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku
2. Szkoły Podstawowej w Dyblinie
3. Szkoły podstawowej w Krojczynie
4. Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku
5. Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku
6. Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina we Włocławku
7. Domu Pomocy Społecznej w Kurowie
8. Domu Pomocy Społecznej w Kowalu
9. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu
10. Koła Gospodyń Wiejskich Kujawianki
11. Kola Gospodyń Wiejskich Cypr i Anka
GRATULUJEMY!
O wynikach konkursu i warunkach odbioru nagrody laureaci zostaną poinformowani listownie/mailowo.
Dostawy roślin planowane są w terminie 18.09.2023-29.09.2023.