Aktywni ONI w 2023 r.

Zadanie Oligo będzie polegało na kontynuacji organizacji zajęć rehabilitacyjnych: hydroterapii, hipoterapii, dogoterapii i wstępu do integracji sensorycznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z Włocławka i okolicznych gmin. Nadrzędnym celem tych metod terapeutycznych w pracy z ONI, jest ułatwienie im kontaktu z otaczającym ich światem.
Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego.