Nabór na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Informujemy , iż Prezydent Miasta Włocławek ogłasza  nabór na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym. Wypełniony formularz należy dostarczyć (pocztą, kurierem bądź osobiście) do Wydziału  Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek ul. Kościuszki 12 pok. 20 lub do sekretariatu  Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu   ul. Żabia 12 a do dnia 11 października 2023 r.

Zarządzenie nr 366/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 września  2023 r.  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku.

 Formularz zgłoszeniowy