Niedożywienie i głód w Polsce – zaproszenie na konferencję Banków Żywności

W Polsce są ludzie głodni. W ostatnich latach pojawiły się wręcz nowe grupy osób doświadczających niedożywienia. Pandemia, wojna i inflacja bardzo pogorszyły ich sytuację. To stawia potrzebujących wobec coraz trudniejszych wyzwań a często zmusza także do dokonywania dramatycznych wyborów. Publiczne i społeczne instytucje pomocowe muszą w tej sytuacji szukać nowych i lepszych sposobów wspierania ich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb.

Żeby lepiej rozumieć i lepiej reagować na te wyzwania Federacja Polskich Banków Żywności przeprowadziła w tym roku pierwsze ogólnopolskie badania sytuacji osób doświadczających niedożywienia i głodu. Podczas konferencji on-line w dniu 26.09.2023 zaprezentujemy ich wyniki oraz porozmawiamy z ekspertkami i ekspertami o zmianach zachodzących wśród odbiorczyń i odbiorców pomocy żywnościowej. 

Konferencja jest skierowana do osób:

– z samorządowych jednostek pomocy społecznej (OPS-y, GOPS-y, PCPR-y, DPS-y itp.),
– z organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom w trudnych sytuacjach, w tym pomocą żywnościową,
– z instytucji naukowych i badawczych zajmujących się tematyką ubóstwa, problemami i politykami społecznymi,
– z mediów zajmujących się tematyką problemów społecznych, ubóstwa, wykluczenia, niedożywienia itp.

 

Dzięki udziałowi w konferencji będzie można:

– lepiej rozumieć osoby ubogie starające się o pomoc lub korzystające z pomocy żywnościowej,
– poznać aktualne rekomendacje ekspertek i ekspertów oraz organizacji pomocowych do zmian w systemie pomocy żywnościowej,
– otrzymać raport z unikatowych badań ilościowych i jakościowych dotyczących niedożywienia użyteczny dla osób zajmujących się pomocą społeczną.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

 

Program i rejestracja na konferencję:
https://obliczaniedozywienia.pl/