SZKÓLKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.

W miniony weekend 8, 9 i 10 września odbyło się sześć pierwszych spotkań w ramach projektu pn.: SZKÓLKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.
We wszystkich szkoleniach uczestniczyło 31 młodych bowlingowców w wieku od 6 do 17 lat. Zajęcia przeprowadzono na KRĘGIELNI „PIWNICA” we Włocławku ul. Wysoka 12.
Organizatorem był Włocławski-Brodnicki Klub Sportowy
Niewidomych i I Słabowidzących „PIONEK”
Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zawartej umowy na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2023.
ANWIL S.A. Sponsor Główny Włocławsko-Brodnickiego Klubu
Sportowego Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”