Wczoraj w Centrum odbyło się szkolenie z pisania projektów .

Podczas szkolenia, które poprowadziła Pani Ewa Kwiesielewicz-Szyszka z Ośrodek TŁOK , uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować diagnozę problemu, sformułować projektowe cele, rezultaty i zaplanować budżet – a w efekcie napisać dobry wniosek o dofinansowanie, aby otrzymać grant na działania swojej organizacji pozarządowej.
Szkolenie stanowiło element cyklu szkoleniowego – kolejne szkolenie będzie poświęcone budowaniu marki organizacji. Więcej informacji wkrótce – zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych Ośrodka TŁOK i WCOPiW.