Zapraszamy na porady dla NGO

Uczestnictwo w konsultacjach jest bezpłatne.

 • Konsultant ds. tworzenia projektów i pozyskiwania funduszy ze źródeł poza samorządowych, w tym PL, UE, EOG.  Z konsultantem m.in. można było omówić swoje pomysły na projekty.

 

Zakres porad:

 

– Doradztwo w poszukiwaniu źródeł finansowania projektów organizacji

pozarządowych (środki krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej inne);

– Porady w zakresie aplikowania i rozliczania środków z dotacji;

– Konsultacje założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);

– Pomoc w kreowaniu pomysłów projektowych;

– Pomoc w przygotowaniu projektów – wymogi formalne i merytoryczne;

– Sprawozdawczość projektowa;

– Tworzenie i prowadzenie projektów partnerskich.

 

 • Porady prawne dla włocławskich organizacji pozarządowych oraz grup inicjatywnych zainteresowanych założeniem organizacji

 

Porady typu:

 1. a)         wsparcie na starcie –zakładanie organizacji pozarządowej:

-pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,

-wyjaśnienie zasad rejestracji,

-analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji

 1. b)        wsparcie dla działających organizacji pozarządowych m.in. w:

-pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,

-pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,

– ochrona danych osobowych w organizacji,

– procedury administracyjne.

 

Doradztwo obejmuje:

 • wsparcie na starcie – zakładanie organizacji pozarządowej,
 • pomoc w wyborze formy prawnej organizacji,
 • wyjaśnienie zasad rejestracji,
 • analiza statutu zakładanego podmiotu i dokumentów potrzebnych przy rejestracji,

Wsparcie dla działających organizacji pozarządowych:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany statutu organizacji,
 • pomoc w przeprowadzeniu zmiany w składzie organów organizacji,
 • pomoc w konstruowaniu dokumentacji formalno-prawnej organizacji (protokoły, uchwały, regulaminy, pełnomocnictwa, sprawozdania merytoryczne itp.),
 • przeciwdziałanie “praniu” pieniędzy,
 • ochrona danych osobowych w organizacji,
 • procedury administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS) – pomoc w przygotowaniu dokumentów,
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji,
  i członków organów statutowych,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • pomoc w rozpoczęciu prowadzenia przez organizację pozarządową działalności statutowej odpłatnej lub gospodarczej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji organizacji pozarządowej,
 • współpraca z administracją publiczną (prawo lokalne),
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów związanych,
  z zamówieniami dokonywanymi w projektach unijnych (zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz efektywnego i racjonalnego ponoszenia wydatków – rozeznanie rynku).
 • Doradztwo księgowe dla organizacji pozarządowych

Twoja organizacja zmaga się z problemami księgowo-prawnymi?

Zastanawiasz się, czy organizacja pozarządowa musi prowadzić pełną księgowość?

Kiedy sprzedaż usług jest działalnością odpłatną, a kiedy gospodarczą?

Jakie terminy i dokumenty obowiązują organizacje przed Urzędem Skarbowym?

Na te oraz inne Twoje pytania odpowie księgowa podczas bezpłatnych indywidualnych konsultacji.

W Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w jasny i przystępny sposób – bez żadnych opłat – rozwiejemy Twoje wątpliwości.

ZAKRES KONSULTACJI TO:

 • zasady rachunkowości dla jednostek nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą
 • plan kont i polityki rachunkowości w organizacji
 • zwolnienia podatkowe organizacji NGO w podatkach dochodowych
 • koszty działalności organizacji pozarządowej (koszty statutowe, koszty administracyjne)
 • źródła finansowania w NGO – przychody dla organizacji
 • obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych, w tym: bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa, CIT-8, CIT8O
 • odpłatna działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • zamknięcie roku w organizacji pozarządowej – ważne terminy w księgowości i podatkach – inne dostosowane do potrzeb klienta.

 

 • Porady informatyczne :

Wolontariusze zrzeszeni przy Centrum pomagają organizacjom pozarządowym

w następujących zadaniach:

– prowadzenie profilu Facebooka,

– administrowanie strony internetowej,

– pomoc w wyborze narzędzi do pracy zdalnej,

– pomoc w obsłudze podstawowych programów informatycznych.

oraz oferujemy wsparcie techniczne w zakresie składania ofert w konkursach UM za pośrednictwem generatora WITKAC.