Forum Sieciujące Szkoły Aktywnego Sektora

Zapraszamy do udziału w forum sieciującym Regionalnie Aktywni, które odbędzie się w Poznaniu w dn. 24-25 października 2023 r. Forum poświęcone będzie temu, jak skutecznie wzmacniać organizacje pozarządowe i jak szukać skutecznych możliwości działania, m.in. w kontekście wyzwań stojących przed sektorem społecznym. W programie forum przewidziano praktyczne warsztaty budujące kompetencje osób działających w organizacjach, dotyczące budowania partnerstw, współpracy z biznesem, skutecznej komunikacji oraz dialogu i konfliktów.

Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Szkoła Aktywnego Sektora, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalnyotwiera się w nowej karcie”.

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie skierowane jest do osób działających w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, a także do przedstawicieli instytucji i samorządów, współpracujących z trzecim sektorem. Zapraszamy przede wszystkim uczestników i uczestniczki z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego.

O czym będziemy rozmawiać?

Jako sektor o zmianach myślimy długofalowo. Chcemy przyjrzeć się temu, jakie stoją przed nami wyzwania, do jakich zmian dążymy i jak wspólnie możemy je osiągnąć. Podejmiemy też temat wzmocnienia sektora pozarządowego, poprzez rozmowę o potrzebach i trudnościach, a także warsztaty służące wzmocnieniu praktycznych umiejętności organizacji. Spotkanie będzie też okazją do wzajemnej inspiracji, nawiązania kontaktów z innymi organizacjami i partnerami z regionu, wymiany pomysłów i dobrych praktyk.

Gdzie i kiedy?

Dwudniowe spotkanie odbędzie się w Poznaniu 24 i 25 października 2023 roku hotelu Mercure. Osobom spoza Poznania zapewniamy nocleg w pokojach dwuosobowych i zwracamy koszty przejazdu. Ramowy program forum poniżej. Prosimy o rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy w terminie do 15 października: https://forms.gle/JWfxDsnZtnJqAc7t9otwiera się w nowej karcie. Osoby zarejestrowane na spotkanie otrzymają potwierdzenie udziału do 16 października 2023 roku.

Ramowy program Forum

Wtorek, 24 października 2023

10.30 – 11.00 Rejestracja

11.00 – 11.30 Powitanie i otwarcie forum

11.30 – 13.00 Patrząc w przyszłość. Nasze społeczności lokalne pod koniec 2023 roku i dalej. Dyskusja panelowa.

Moderacja: Martyna Bogaczyk, Fundacja Edukacja dla Demokracji

 • Iwona Janicka, ekspertka, członkini Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • Patrycja Karolczak, Sejmik Młodzieżowy, Oborniki Wielkopolskie
 • Anna Ohirko, Stowarzyszenie Lokalni, gmina Suchy Las
 • Iwona Stasiak, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Polska – Ukraina”

13.00 – 14.00 Obiad

14.00 – 16.00 Stoliki tematyczne – sesja wymiany doświadczeń

 • Aktywne włączanie młodzieży – Agnieszka Gołębiowska, Stowarzyszenie M-LAB/Miasto Konin
 • Mobilizacja społeczna i angażowanie wolontariuszy – Maria Andruchiw, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne “Polska-Ukraina”, inicjatywa oddolna pomocy humanitarnej “Sztab Aniołów” w Poznaniu
 • Niezależność finansowa organizacji działającej na rzecz praw człowieka – Mateusz Kaczmarek-Brzozowski, Grupa Stonewall
 • Wspieranie obecności kobiet w życiu publicznym. Prezentacja gry społecznej “Dziewczyny rządzą” – Joanna Królak, Fundacja im. Julii Woykowskiej

16.00 – 16.30 Przerwa

16.30 – 18.30 Warsztaty kompetencyjne (do wyboru)

 • Współpraca z biznesem – Martyna Rubinowska, Ashoka
 • O pożytkach i wyzwaniach związanych ze współpracą partnerską – Anna Miodyńska, trenerka pracy w grupie, edukatorka, planistka

19.00 Kolacja w hotelu

Środa, 25 października 2023

9.00 – 10.30 Rozwój organizacji pozarządowych w różnych wymiarach.

Moderacja: Ewa Stokłuska, Fundacja Edukacja dla Demokracji

 • Ewa Gałka, Centrum PISOP
 • Joanna Kamińska, Stowarzyszenie TŁOK
 • Dorota Setniewska, Stowarzyszenie Klon/Jawor

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 13.00 Sesje warsztatowe (do wyboru)

 • Jak ciekawie opowiadać o działaniach społecznych? – Dorota Setniewska, Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Konflikt w społeczności lokalnej – i co dalej? – Ewa Stokłuska, Tadeusz Rudzki, Fundacja Edukacja dla Demokracji

13.00 – 13.30 Podsumowanie i zakończenie forum

13.30 Obiad

Wydarzenie jest ostatnim z cyklu forów regionalnych w ramach “Szkoły Aktywnego Sektora”. Jest skierowane przede wszystkim do uczestników i uczestniczek z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, lubuskiego.

Forum odbywa się w ramach projektu “Szkoła Aktywnego Sektora”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

Źródło