Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2024

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących priorytetów:
Priorytet 2.
Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
Projekty pozwolą na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).
Priorytet 3.
Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
Projekty przyczynią się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
Priorytet 4.
Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich
Projekty poprawią sposób zarządzania w organizacjach obywatelskich, w tym budowanie struktur, tworzenie i doskonalenie zasobów, tworzenie i rozwijanie strategii działania organizacji.
Złóż wniosek.
Masz ⏰ do 27 listopada 2023 r. do godz. 14.00.
Daj znać, czy skorzystacie! A jeśli znasz inną organizację, której może się przydać to ogłoszenie – podaj dalej!
Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.