Inicjuj z FIO

Organizacje i grupy realizujące projekty w sferze pożytku publicznego (niepolegające wyłącznie na zakupie sprzętu) w ramach “Inicjuj z FIO 3.0” edycja 2023 zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę.
Na zwycięzców czekają nagrody o wartości 1500, 1000, 500 zł odpowiednio za 1, 2 oraz 3 miejsce w konkursie. O laureatach nakręcimy również spot promujący ich działania
⏱ Wnioski można składać od 23.10 do 05.11.