Kolejny cykl porad z ekspertem OWES

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego wsparcia doradców dla Organizacji Pozarządowych, a także Przedsiębiorstw Społecznych.
Terminy porad : 12.10.2023 i 26.2023
Godzina : 13:00-15:00
Miejsce : Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych  i Wolontariatu ul. Żabia 12A
W czwartek -12 października spotka się z Państwem specjalista OWES ds. reintegracji.
Podczas najbliższego dyżuru ekspert pomoże/ doradzi w sprawie ogłoszonego konkursu przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na voucher rozwojowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu włocławskiego (maksymalna kwota 5.000,00 PLN).
Osoby zainteresowane uzyskaniem vouchera mogą składać wnioski do dnia 20.10.2023 r., do godz. 15.00 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Cyganka 24 we Włocławku.
Dodatkowo można skorzystać z porad :
a) w zakresie prawnym:
– prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,
– prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej,
– podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES,
– obowiązki pracodawcy względem pracowników,
– lustracja spółdzielni socjalnych.
b) w zakresie księgowo-podatkowym:
– zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
– płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
c) w zakresie osobowym:
– zarządzanie organizacją,
– zarządzanie pracownikami,
– zarządzanie konfliktem i rozwiązywanie konfliktów.
d) w zakresie finansowym:
– pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
– pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES np. w ramach Funduszu Pracy lub PFRON,
– pozyskiwanie zwrotnych instrumentów finansowych,
– planowanie finansowe.
e) w zakresie marketingowym:
– planowanie marketingowe,
– planowanie i wdrażanie działań promocyjnych,
– kształtowanie elastyczności ofertowej,
– polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
– opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PES,
– badanie rynku,
– wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
– nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
Ponadto OWES dysponuje dofinansowaniem inwestycyjnym i pomostowym dla podmiotów chcących zatrudnić osoby wykluczone społecznie w istniejących lub nowopowstałych przedsiębiorstwach społecznych