Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnoprawnych na lata 2024-2030

 

W imieniu Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, która podjęła działania w celu opracowania projektu Miejskiego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnoprawnych na lata 2024-2030 zwracamy się z prośba o przesyłanie własnych propozycji   oraz udostepnienie  informacji o planowanych na najbliższe lata działaniach , mających na celu rozwiązywanie problemów  niepełnosprawnych mieszkańców – wskazując źródła ich finansowania – w jakich obszarach życia , jak między innymi : zdrowie ,edukacja , zatrudnienie, zabezpieczenie socjalne , dostęp do dóbr kultury, sportu, rekreacji  oraz możliwości korzystania  z szerokiej przestrzeni  publicznej sprzyjającej integracji społecznej.

 

Propozycje prosimy przesyłać do 23 października 2023 roku na adres : cop.wloclawek@gmail.com