Nowości w konkursie FIO

Przedstawiamy nowości w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w edycji 2024!
Możliwość zaplanowania i rozliczenia kosztów obsługi zadania w formie ryczałtu.
Procentowy limit dotacji w Kategorii II i Kategorii III zostanie liczony od danego roku.
Dodatkowo, można zdobyć dodatkowe punkty strategiczne w Priorytetach 2 i 4 za działania promujące postawy patriotyczne, opiekę nad weteranami, tworzenie porozumień, federacji i partnerstw organizacji pozarządowych oraz uzasadnienie wyboru priorytetu!