Nowy konkurs ofert

Informujemy,  iż dnia 13 października 2023 roku ukazało się  Zarządzenie Nr 388/2023 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek.

 

Szczegółowe informacja w zarządzeniu :

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2024 roku na terenie Gminy Miasto Włocławek – Urząd Miasta we Włocławku (um.wlocl.pl)