O współpracy przy kawie

Kontynuujemy proces konsultacji Programu współpracy miasta Włocławka z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok. W pierwszym etapie zbieramy Państwa propozycje.
Zależy nam na opracowaniu programu wspólnie ze środowiskiem pozarządowym- w procesie partycypacyjnym.
Na kolejne z cyklu spotkanie zapraszamy 19 października 2023 r. o godz. 10.00 w kawiarence międzypokoleniowej WCOPiW (przy ul. Żabiej 12a).
Roczny program współpracy jest głównym dokumentem regulującym i konkretyzującym współpracę miasta \Włocławka z sektorem NGO. Proponujemy, aby na pierwszym spotkaniu w formule tzw.: „World Cafe”, porozmawiać o najważniejszych obszarach współpracy. Zbierzemy w ten sposób Państwa pomysły i potrzeby.
Pierwsze z cyklu spotkanie odbędzie się 8 września 2023 r. o godz. 10.00 w kawiarence międzypokoleniowej WCOPiW.
Czym jest World Cafe?
World Cafe jest metodą konwersacyjną służącą do prowadzenia rozmowy oraz poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących wybranych zagadnień związanych z działaniem wybranej zbiorowości.
Uczestnicy dyskusji siadają przy stolikach. Każdy stolik ma swojego gospodarza. Przy stolikach odbywają się dyskusje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w „nowym składzie”. Uczestnicy są zachęcani do przedstawiania swoich pomysłów za pomocą słów, spisywania ich, bądź przedstawiania graficznego.
Tematy, które będą przyporządkowane do stolików podczas spotkania to m.in.:
1. Rodzina, zdrowie, polityka społeczna.
2. Niepełnosprawność i seniorzy
3. Sport i kultura.
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Agnieszka Antosik
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Tel.: 54 414 49 11
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Honorata Maj
Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Tel.: 54 416 62 60