Ruszyły konsultacje w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy

W dniu 10 października br. ukazało się Zarządzenie nr 385/2023 Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Konsultacje odbywać się będą do 24 października br. .Uwagi do programu należy zgłaszać przy pomocy formularza konsultacji, dostępnego przy Zarządzeniu nr 385 /2023
Serdecznie zachęcamy do udziału.