SZKÓLKA BOWLINGOWA DLA DZIECI

Zarząd WŁOCŁAWSKO-BRODNICKIEGO KLUBU SPORTOWEGO NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH „PIONEK” informuje, iż 27, 28 i 29 października 2023 odbyło się pięć ostatnich spotkań w ramach projektu pn.:

SZKÓLKA BOWLINGOWA DLA DZIECI.

Zajęcia przeprowadzono na KRĘGIELNI „PIWNICA” we Włocławku ul. Wysoka 12. W ten weekend w szkoleniach uczestniczyło 40 młodych bowlingowców w wieku od 5 do 18 lat. W bieżącym roku podczas 20 dwugodzinnych spotkań ćwiczyło 77 dzieci.

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Miasto Włocławek w ramach zawartej umowy na dofinansowanie szkolenia dzieci i młodzieży w roku 2023. ANWIL S.A. Sponsor Główny Włocławsko-Brodnickiego Klubu Sportowego Niewidomych i Słabowidzących „Pionek”