Spotkanie inauguracyjne Włocławskiego Towarzystwa Genealogicznego

Wczoraj we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się pierwszego inauguracyjne spotkanie Włocławskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Włocławskie Stowarzyszenie Genealogiczne zawiązało się we wrześniu 2023 roku. Jego celem jest zrzeszenie włocławskich miłośników genealogii i szlifowania warsztatu badacza rodzinnej historii. Stowarzyszenie opiera się na pracy społecznej i wzajemnej solidarnej pomocy jej członków. Celem WTG jest m.in. działalność kulturalna, oświatowa i naukowa na rzecz popularyzacji i doskonalenia wiedzy z zakresu genealogii, wymiany doświadczeń, promowania i wspierania więzi rodzinnych i wielopokoleniowych.