XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego!

„Zmieniajmy świat razem – innowacje na rzecz lepszej przyszłości”
Pod tym hasłem spotykamy się 26 października w Bydgoszczy na XXIII Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego!
Hasło Forum jest spójne z nową perspektywą RPO, której cel jest ukierunkowany na partycypację społeczną. Sprzyja to rozwojowi demokracji lokalnej (poprzez wzmocnienie oddolnych inicjatyw obywatelskich), pobudzeniu i integracji środowisk lokalnych. Patronat nad wydarzeniem objęła w tym roku Fundacja Stocznia i Katalizator Innowacje społeczne.
Patronat honorowy nad Forum objął:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki;
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski.
Zapraszamy Cię już dziś do rejestracji!
Więcej informacji o Forum oraz zgłoszenia na dedykowanej stronie. Link znajdziesz w komentarzu.
Kiedy?
26 października
9:00-16:00
Gdzie?
Partnerem Forum są Młyny Rothera
ul. Mennica 10, Bydgoszcz
W ramach wydarzenia zostaną zaprezentowane innowacyjne rozwiązania z regionu i kraju, które powstają w III sektorze i są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów wokół lokalnych społeczności oraz innych równie ważnych obszarów. Wydarzenie ma na celu zmianę w myśleniu o współpracy JST z organizacjami pozarządowymi oraz wymianę informacji związanych z działalnością trzeciego sektora w Regionie.
Chcielibyśmy również porozmawiać na temat problemów przyszłości jakie przed nami stoją.
Dołącz do nas!
Organizatorem Forum jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskie.
Realizatorem Forum jest Fundacja Pro Omnis
Współrealizacja:
Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza
Sfinansowano z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.