“Dbajmy o zdrowie fizyczne i psychiczne “

W miniony czwartek w Centrum odbyło się spotkanie pn. “Wielkie problemy geriatryczne, rehabilitacja, zespół słabości” Spotkanie przeprowadził lekarz geriatra Pan Michał Jończyk.
Organizator wydarzenia było Stowarzyszenie Amazonki we Włocławku w ramach projektu pn. “Dbajmy o zdrowie fizyczne i psychiczne “