Inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

W dniu 29 listopada  b. r we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.  Podczas spotkania  zebrani odebrali akty powołania  Prezydenta Miasta  na członka Rady.

Podczas posiedzenia członkowie Rady wybrali ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącym został Pan Zbigniew Polatowski, zastępcą przewodniczącego – Pan Jarosław Marciniak , natomiast sekretarzem została Pani Katarzyna Balcer.

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ciałem powoływanym przez Prezydenta Włocławka. Ma charakter inicjatywny i doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych (9 osób wyłonionych w wyborach), trzech przedstawicieli Rady Miejskiej Włocławka oraz trzech reprezentantów Prezydenta Włocławka. Łącznie 15 osób.

Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Te zadania określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kadencja rady trwa 3 lata.

Skład MRDPP (kadencja 2023 – 2026)

Przedstawiciele Rady Miasta Włocławek

Krzysztof Kowalski

Daniel Tobjasz

Janusz Ziółkowski

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Włocławek

Natalia Ciechanowska

Zbigniew Polatowski

Danuta Zarzeczna

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Katarzyna Balcer
Przedstawiciel Fundacji „Samotna Mama”

Ewelina Brodzińska
Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej “Empatia”

Izabela Drozd 
Przedstawiciel Kujawskiego Stowarzyszenia Seniorzy Razem 

Elżbieta Górska
Przedstawiciel Dobrzyńsko- Kujawskiego Towarzystwa Kulturanego

Miłosz Kłobukowski
Przedstawiciel Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości “Vladyslawia”

Jarosław Marciniak
Przedstawiciel Klubu Sportowego „AQUA”

Grażyna Pawłowska
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Starówka”

Jan Schwarz
Przedstawiciel Włocławskiego Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Eurointegracja”

Andrzej Walczak
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek

 

Prezydium MRDPP

  • Przewodnicząca MRDPP – Zbigniew Polatowski
  • Wiceprzewodniczący MRDPP – Jarosław Marciniak 
  • Sekretarz MRDPP – Katarzyna Balcer
Adres korespondencyjny

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
za pośrednictwem
Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

ul. Żabia 12 a

87-800 Włocławek