Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Stowarzyszenie WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, informuje, iż od dnia 8 do 29 listopada 2023r. odbywać się będą konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.

Projekt Strategii dostępny jest pod linkiem: http://wlof.wloclawek.eu/strona-3373-konsultacje_spoleczne_prognoza.html

Uwagi i opinie do projektu Prognozy oddziaływania na środowisko można składać w następujący sposób:

Pisemnie:

– za pośrednictwem poczty lub osobiste dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia WŁOF – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A, 87-800 Włocławek

Elektronicznie:

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: biuro@wlof.wloclawek.eu

Ustnie:

– w ramach bezpośredniego kontaktu z pracownikami Biura Stowarzyszenia WŁOF-Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka, ul. Ptasia 2A we Włocławku, z możliwością zgłoszenia uwag i wniosków poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego w formie pisemnej oraz ustnej do protokołu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka.