Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

Informujemy iż, Zarządzeniem z dnia 7 listopada  2023 r. Prezydent Miasta Włocławek powołał Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji.

W skład Rady wchodzi: trzech przedstawicieli Rady Miasta Włocławek, trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta i dziewięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie wejdzie w życie z dniem 15 listopada 2023 r.

Poniżej pełna treść dokumentu, wraz z ze składem Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji:

Zarządzenie Nr 406/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włocławku – Urząd Miasta we Włocławku (um.wlocl.pl)