Ostatnie chwile na sprawozdanie OPP (dla składających w 2. terminie)

Do 30 listopada 2023 r. organizacje pożytku publicznego umieszczają sprawozdanie OPP w bazie prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności. Których OPP to dotyczy? Przypominamy o listopadowym terminie sprawozdawczym dla organizacji pożytku publicznego, które chcą w 2024 roku zbierać 1,5%.