Szkolenie we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

W dniu dzisiejszym we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się szkolenie podczas którego omówiono następujące zagadnienia :
✅Czym jest Chmura publiczna
✅Czym jest platforma Microsoft 365
✅Czym jest pakiet Office 365
✅Omówienie aplikacji pakietu Office
✅Różnice pomiędzy systemami do pracy online i dedykowanymi
✅Praca współbieżna – czym jest i jakie daje benefity
✅Microsoft 365 a wydajność, jakość pracy i bezpieczeństwo informacji
✅Czy wybór rozwiązań oferowanych przez Microsoft może mieć wpływ na wizerunek Stowarzyszenia
✅Czy stowarzyszenia mogą otrzymać licencje Microsoft 365 za darmo
Szkolenie przeprowadził Pan Kamil Maciejewski Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Support