Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy społeczników i społeczniczki działających na rzecz  mieszkańców  Włocławka oraz  wszystkich sympatyków trzeciego sektora  do udziału  we
Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek
To platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Włocławskie Forum jest stałym punktem współpracy na trwale wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy m.in. w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, ciała doradcze tj. rady, które działają na terenie Włocławka lub na rzecz jego mieszkańców. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowanie w ramach Forum to: warsztaty, porady, szkolenia oraz sesję plenarną. Forum jest cenną platformą porozumienia międzysektorowego.
Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości.
Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne, niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.
Program Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych
Czas: 15 LISTOPADA 2023 R. GODZINA 10.00-15.30
Miejsce: Centrum Kultury Browar B we Włocławku
Organizatorzy:
Urząd Miasta Włocławek Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
Partnerzy: Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Centrum Kultury Browar B
Harmonogram:
9.30-10.00
Rejestracja uczestników
Głosowanie na kandydatów działających w organizacjach pozarządowych na terenie Miasta Włocławek do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego. /zgłaszanie kandydatów do 3 listopada/
10.00 – 10.30
Oficjalne otwarcie i powitanie
Występ artystyczny – Fundacja We are for U
10.30 – 10.50
„Fajansowe Serca Dobroczynności” – Wyróżnienia Prezydenta Miasta Włocławka
I CZĘŚĆ PLENARNA
10.50-11.50
Wykład otwierający poświęcony rzeczniczej roli NGO oraz ciał doradczych.
Prowadzący – Jakub Wygnański – socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, założyciel Stowarzyszenia Klon / Jawor, zasiadł w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, współpracował z PAH, Fundacja Stefana Batorego, prezes zarządu, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stoczni”
11.50 – 12.00
Występ artystyczny – Fundacja We are for U
12.00 – 12.10
Podziękowania dla Członków V kadencji MRDPP
Nominacje dla nowo powołanych Członków VI kadencji MRDPP
12.10 – 12.20
Oficjalne ogłoszenie wyników wyborów kandydatów działających w organizacjach pozarządowych na terenie Miasta Włocławek do sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
II CZĘŚĆ w konwencji “open space”
12.20 – 13.20
„Przegląd Techniczny NGO” przy kawie
• Jak NGO-sy partycypują w procesie rewitalizacji. Informacje nt. mikrograntów – Wydział Rewitalizacji/Urząd Miasta Włocławek
• Podstawy Ekonomii Społecznej – OWES
• Od pomysłu do działania – Spółdzielnia Socjalna Empatia
• Stoisko funduszowe – Jak skorzystać ze wsparcia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek
• Nieznajomość prawa szkodzi – w tym m.in. obowiązki sprawozdawcze, konto organizacji w e-Urzędzie – Urząd Skarbowy Włocławek,
• Usługa „Door to door” oraz jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
• Współpraca z JST i partnerstwa realizowane przy zaangażowaniu samorządu – Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia /Urząd Miasta Włocławek
• Dekalog NGO- porady prawne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Ekspert Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
• Fotobudka społecznika
III CZĘŚĆ – Blok sesji równoległych
13.20 – 15.00
Szkolenie- do wyboru jedno z czterech zagadnień:
• „Skąd się biorą pieniądze w NGO” – Ewa Kwiesielewicz – Szyszka – Prezeska Stowarzyszenia Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych TŁOK
• „Pierwsze kroki młodego społecznika, czego potrzeba młodym.”- Warsztat prowadzony metodą design thinking –Artur Kaniecki Prezes Fundacji M6
• „Jak skutecznie przeprowadzić konsultacje społeczne. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania” – Witold Jankowiak – Ekspert Konsultacji Społecznych w Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
• „Mikrofon dla seniora – bank pomysłów, a logika projektowa.” – Warsztat prowadzony metodą design thinking – Anna Lamers – Prezeska Fundacji Kosmos
15.00 Lunch na zakończenie Forum
ZAPISY MAILOWE:
cop.wloclawek@gmail.com
TELEFONICZNE:
w powszednie dni tygodnia w godzinach 8.00- 16.00
(54) 416 62 60
Lin do wydarzenia na FB: