Podsumowanie Włocławskiego Forum Organizacji Pozarządowych

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych to jedno z najmilszych wydarzeń w całym naszym roku trzeciosektorowym.
To czas, gdy jesteśmy razem- sektor3.
Czas współpracy, sieciowania, dyskusji, ale także inspiracji i ogromnej dawki energii, która w naszym zespole = motywacja.
Dziękujemy za wsparcie
Naszym Przełożonym
Elżbieta Dynarska
Dyrektorom i Pracownikom merytorycznym Wydziałów Urzędu Miasta Włocławek odpowiedzialnym za poradnictwo w dniu Forum i współpracujących na co dzień z NGO-sami, tj.
Wydział Rewitalizacji / Rewitalizacja Włocławek
Wydział Sportu i Turystyki
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kadrze zarządzającej oraz Pracownikom Instytucji i Podmiotów ES współpracujących z NGO-sami, tj.:
Urząd Skarbowy Włocławek/ Urząd Skarbowy Ul . Okrzei Wloclawek
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku
OWES Włocławek
Spółdzielnia Socjalna Empatia / Spółdzielnia Socjalna Empatia
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek / Stowarzyszenie LGD Miasto Włocławek
Prelegentom:
Kuba Wygnanski z Fundacja Stocznia
Elżbieta Oskwarekk ze Stowarzyszenia Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych TŁOK / Ośrodek TŁOK
Artur Kanieckii Prezes Fundacji M6/ Fundacja Studio M6
@Witold Jankowiak – Ekspert Konsultacji Społecznych w Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych/ Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych
Anna Lamers – Prezeska Fundacji Kosmos / Fundacja Kosmos
Współpracownikom:
Łucja Andrzejczyk
Sylwia Paulina Lipińska
Partnerom:
Zbigniew Polatowski Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji
Centrum Kultury Browar B Dyrekcji oraz Pracownikom
We are for U Kadrze Zarządzającej Bartosz Durma oraz Laureatom I edycji konkursu WŁOwimy Talenty, którzy wsparli nas swoim talentem: taniec – Nikola Kucińska
śpiew – Luiza Kalita , @Wojtek Przywitowski
Wolontariuszom i Wam drogi III sektorze.