FAJANSOWE SERCE DOBROCZYNNOŚCI

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych to okazja dla Marek Wojtkowski Prezydent Włocławka, by docenić działalność Społeczników w naszym Mieście.
Wyróżnione FAJANSOWYM SERCEM DOBROCZYNNOŚCI zostały następujące organizacje:
Caritas Diecezji Włocławskiej –Dyrektor ks. dr Jacek Kędzierski
Fundacja Caietanus – Pani Prezes Maria Krasucka
@Fundacja Humanitarna – Pani Prezes Barbara Lewandowska
Stowarzyszenie “Amazonki” we Włocławku – Pani Prezes Krystyna Maciejewska
Stowarzyszenie “Daj szansę” – Pani Przewodnicząca Dorota Wilczura
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną Oligo – Pani Prezes Dorota Madalińska
Najserdeczniejsze gratulacje ❤