„Wsparcie uchodźców przy wynajmie mieszkania”

W imieniu realizatorów zachęcamy do wzięcia udziału z Program „Wsparcie uchodźców przy wynajmie mieszkania” realizowany jest przez Diakonię Polską we współpracy z Diakonia Katastrophenhilfe przy wsparciu German Humanitarian Assistance/GFFO – German Federal Foreign Office.
Program skierowany jest do uchodźców w Polsce, którzy znajdują się w trudnej sytuacji i jednocześnie posiadają potencjał usamodzielnienia się w okresie trwania programu.
Program zakłada:
☑wsparcie finansowe do 2000 zł co miesiąc przez 6 miesięcy,
☑wsparcie w znalezieniu mieszkania na rynku,
☑wsparcie administracyjne i prawne w zakresie podpisania umowy najmu,
☑wsparcie doraźne w miarę możliwości i potrzeb,
☑łączenie z programem „Włączenie ekonomiczne”, innymi organizacjami pomocowymi i pomocą społeczną
Zachęcamy do udziału w programie.