Zjazd Zwykły Hufca ZHP Włocławek

Zjazd Zwykły Hufca ZHP Włocławek 2023 to wydarzenie, w którym braliśmy udział. Podczas zjazdu podsumowana została ostatnia czteroletnia kadencja, a delegaci wybrali nowe władze hufca. ⚜️
Poznajcie nową komendę Hufca ZHP Włocławek
Komenda:
hm. Paweł Bielicki – komendant
pwd. Bogumił Jasiński
phm. Natalia Najlepsza
pwd. Barbara Siecińska
phm. Zuzanna Bonkowska
pwd. Angelika Zdankiewicz
Komisja rewizyjna
phm. Jarosław Chlewicki – przewodniczący
phm. Jakub Nowakowski
phm. Natalia Wiankowska
Serdecznie dziękujemy ustępującym władzom oraz życzymy powodzenia nowej kadrze ✨️
Warto wspomnieć, że Hufiec ZHP Włocławek jest partnerem społecznym Włocławek jak malowany ważnego projektu: WŁOCŁAWEK – MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego w ramach Programu Rozwój Lokalny ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz budżetu państwa.
Życzymy powodzenia i dobrej pracy harcerskiej z korzyścią dla Mieszkańców Włocławka