Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, priorytet 5 Wsparcie doraźne.

Dłuższy termin składania wniosków!
W konkursie organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizację jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym – ŻYCIE PUBLICZNE,
pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym – CZŁONKOSTWO.
Złóż wniosek. Masz czas do 14 grudnia 2023 r. do godz. 14.00.
Daj znać, czy skorzystacie! A jeśli znasz inną organizację, której może się przydać to ogłoszenie – podaj dalej!
Program realizowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.