Spotkanie opłatkowe Włocławskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Pożytku Publicznego.

Wczorajsze spotkanie opłatkowe Włocławskiej Rady Seniorów oraz Miejskiej Rady Pożytku Publicznego. To bardzo cenne spotkanie, podczas którego popłynęły dobre życzenia, a Włodarze podkreślili opiniotwórczą rolę rad. Których solidnym fundamentem są tolerancja, otwartość na dialog i chęć współpracy