SZKOLIMY NGO.

W imieniu Fundacji Studio M6 zapraszam do informowania osób działających w III sektorze w województwie kujawsko-pomorskim o rekrutacji do kolejnego już cyklu szkoleń organizowanych w ramach zadania publicznego SZKOLIMY NGO.
Organizacje pozarządowe (NGO) posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie pracy z i dla lokalnych społeczności. Są niejednokrotnie pierwszymi podmiotami, które skutecznie reagują na sytuacje kryzysowe lub te wymagające solidarności i pracy społecznej. To z lokalnymi NGOs władze samorządowe konsultują swoje strategie i programy działania dla społeczności. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie lokalnym i regionalnym. Z drugiej strony rzeczywistość w NGO często koncentruje się na poszukiwaniu funduszy i bieżącym administrowaniu co w konsekwencji utrudnia planowanie długofalowych działań. Tym samym, udział organizacji w życiu publicznym nie jest tak znaczący jak mógłby być. Stąd naszym celem jest wyposażyć kadry organizacji pozarządowych w kompetencje biznesowe i wiedzę ekspercką, które pomogą funkcjonować NGO w nieprzewidywalnym otoczeniu.
Program Szkolimy NGO został opracowany na bazie naszych kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez nas zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs.
Osoby, które przystąpią do programu mają do wyboru udział we wszystkich III modułach (15 warsztatów) lub tylko tych wybranych. Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej, tzn. możliwy jest udział stacjonarny LUB on-line.
Osoby, które przystąpią do programu nie ponoszą kosztów jego uczestnictwa. Zapewniamy całodniowy catering oraz materiały szkoleniowe. Warsztaty odbywają się w godz. 10:00-16:00 (uwzględniając przerwy), kolejne dwie godziny uczestnicy_czki mają możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertami.
Zajęcia rozpoczną się w drugiej połowie stycznia 2024 r. w dwóch równoległych grupach (22 i 23 stycznia). Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest również na stronie programu. Tam znajdziesz więcej informacji oraz link do rejestracji i dokumentów rekrutacyjnych:
Zapraszam do kontaktu jeżeli ma Pan/Pani pytania.
Partnerami projektu są:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.
Współpraca informacyjna:
Gmina Miasta Toruń
Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.