Zadbaj o dzieci ❤ w swojej organizacji

73% odbiorców działań organizacji pozarządowych stanowią dzieci i młodzież. Nie ulega zatem wątpliwości, że wszystkie organizacje działające na rzecz społeczeństwa – w tym dzieci – powinny dbać o standardy, dające pewność, że bezpieczeństwo i dobrostan najmłodszych są priorytetem.
Niezwykle ważne jest, aby wszystkie organizacje miały pewność, że dysponują odpowiednimi systemami rekrutacji personelu, korygowania złych praktyk i niepożądanych zachowań oraz procedurami reagowania na problemy i rozwiązywania ich. Wprowadzenie przez organizację standardów ochrony dzieci jest odpowiedzią na te potrzeby.
Nasza Fundacja jest ekspertem w obszarze standardów ochrony dzieci i może pomóc także Twojej organizacji! Przygotowaliśmy następujące materiały:
✔️ Podręcznik Standardy ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych,
✔️ webinar o wdrażaniu Polityki ochrony dzieci w organizacjach pozarządowych,
✔️ film przedstawiający realizację standardów ochrony dzieci w praktyce na przykładzie działalności Związku Harcerstwa Polskiego,
✔️Webinar o procedurach interwencji w organizacjach pozarządowych.