Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

W SOD-owej biblioteczce pojawiła się nowa pozycja – broszura “Uważna placówka, uważna organizacja. Praktyczny przewodnik dla pracowników podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia standardów ochrony dzieci”:
Stanowi ona uzupełnienie podręczników, które krok po kroku prowadzą przez proces tworzenia standardów ochrony dzieci w organizacji. Broszura w klarowny sposób opisuje kontekst standardów, czyli odpowiada na pytanie, dlaczego dobro dziecko i jego ochronę przed wszelką przemocą powinno znaleźć się w centrum działań i wartości instytucji.
Skuteczne wprowadzenie standardów ochrony dzieci sprawia, że każdy pracownik wie, jak reagować, gdy dziecku może dziać się krzywda, bo zna obowiązujące przepisy prawa i przyjęte w instytucji procedury postępowania. Ale, aby prawidłowo rozpoznać sytuację, w której zagrożone jest dobro dziecka, potrzebna jest wiedza na temat tego, czym jest krzywdzenie dzieci i jakie mogą być jego symptomy oraz konsekwencje.
Kierujemy tę broszurę do osób, które są pracownikami podmiotów zobowiązanych do wdrożenia standardów, ale nie są specjalistami w zakresie ochrony dzieci.
Dowiesz się z niej:
✔ Czym jest krzywdzenie dzieci i jakie sytuacje powinny wzbudzić niepokój o bezpieczeństwo dziecka;
✔ Jakie są czynniki ryzyka wystąpienia przemocy wobec dzieci, a także czynniki chroniące;
✔ Jakie krótko- i długofalowe konsekwencje ma dla dziecka doświadczenie krzywdzenia;
✔ Czy, i w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, gdy podejrzewamy, że jest krzywdzone lub gdy ono ujawnia nam ten fakt;
✔ Jak rozmawiać z rodzicem/opiekunem dziecka.