!!!Ważna informacja dla włocławskich NGO- sów zatrudniających pracowników!!!

Drodzy,
Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego data końcowa składania dokumentów to 26 stycznia 2024 roku.
Środki z rezerwy KFS będą przyznawane m.in. Dla pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Przedsiębiorstw Społecznych, Spółdzielni Socjalnych, Przedsiębiorstw Społecznych oraz innych pracodawców w tym NGO zatrudniających pracowników.
W przypadku zainteresowania, wsparcia w zakresie wypełnienia dokumentacji, wyboru formy szkoleniowej oraz spełnienia kryteriów naboru, udziela ekspertka współpracująca z naszym Centrum p. Magdalena Waloch dostępna dla Państwa pod nr telefonu 606 878 894.