Udział w pracach komisji konkursowych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego informuje o naborze uzupełniającym do składów komisji konkursowych.
Udział w pracach komisji konkursowych ma charakter społeczny, dobrowolny, nieodpłatny oraz nie są zwracane koszty dojazdu na posiedzenia.
Zgłoszenia do dnia 19 lutego 2024 r. na adres : zdrowie@um.wloclawek.pl
Zgłaszający się kandydaci powinni podać nazwę organizacji, którą reprezentują, swoje numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej.