Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

Informujemy o naborze :

  1. 1.4 Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/14-gospodarka-odpadami-oraz-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-zapobieganie-powstawaniu-odpadow-zywnosci/

W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać projekty inwestycji związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów żywności poprzez wykorzystanie niesprzedanych produktów spożywczych lub produktów spożywczych o krótkim terminie przydatności do spożycia – które wpisują się w przedsięwzięcia wskazane w SzOP w ramach typu projektu nr 5 dla działania FENX.01.04

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów mogących ubiegać się oraz uzyskać wsparcie wynosi 1 mln zł.
Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wszystkie informacje na stronie naboru w witrynie NFOŚiGW