Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wczoraj we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Frekwencja dopisała- było kworum. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Pan Zbigniew Polatowski, a rolę Protokolanta pełniła Pani Elżbieta Górska. W spotkaniu, z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, brał udział Pan Zbigniew Piechocki – Kierownik Sekcji Specjalistycznej  Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej.

Członkowie wydali pozytywną opinię  w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Miasta Włocławek na lata 2024-  2030”, stanowiącego załącznik  do Zarządzenia Nr 173/2024 Prezydenta Miasta Włocławek.