Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces” zaprasza do udziału w projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych „Sukces” zaprasza do udziału w projekcie „KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM WSPARCIA ORGANIZACJI MŁODZIEŻOWYCH”, który zakłada realizację bezpłatnych szkoleń wzmacniających kompetencje przedstawicieli organizacji młodzieżowych.

Podczas 7 – dniowych zajęć omawiane będą zagadnienia takie, jak:

  • autoprezentacja,
  • wystąpienia publiczne,
  • komunikacja interpersonalna,
  • praca w zespole
  • kreowanie i promocja wizerunku organizacji ze szczególnym nastawieniem na social media.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach szkoleń uczestnicy będą mieli zagwarantowane dodatkowo materiały szkoleniowe i catering.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 15-29 lat zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zrzeszone/działające w organizacjach młodzieżowych (np. w młodzieżowych klubach sportowych, samorządzie studenckim / uczniowskim, organizacjach studenckich, młodzieżowych radach miast/gmin, młodzieżowych organizacjach kościelnych, młodzieżowych drużynach pożarniczych, harcerskich, w związku młodzieży wiejskiej itp.).

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma certyfikat i zaświadczenie MEN potwierdzające nabycie kompetencji.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Projekt jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033.

Szczegółowe informacje i zapisy prowadzi biuro projektu zlokalizowane we Włocławku przy ul. Młynarskiej 1a/3, tel. 54 426 26 66.